Bị nghiện khi xem Màn làm tình 69 phê nhất của dâm nữ hàng vip Tôi thậm chí không nhìn lên để xem cử àng, như thể tôi biết rõ về nó. Thực raVừa vào tôi cũng sợ, nếu cử àng đầy người củ Bảo, chẳng phải tôi cúp máy sao Cũng may ông trời ưu ái tôi, cử àng tôi bước vào là một hiệu sách nhỏ, nhưng sách không phải để bán mà là để cho thuê. Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy hiệu sách Nó vẫn rất ngăn nắp, nhưng giá sách đầy ắp khiến mọi người đi lại hơi chật. Vì là cử àng cho thuê sách nên hầu hết những người thuê sách đều là sinh viên, chẳng trách không có Mọi người đến để nghi ngờ.