Chị dâu thèm cặc em chồng chúa dâm trong thế giới khiêu dâm thống nhất sau này sẽ sắp xếp để thiết kế thuyết phục bạn gái của nhau, tất nhiên ý tôi là những người bạn gái khác ngoài vợ tôi Mặc dù vợ tôi rất cởi mở và chúng tôi thường nói về những trải nghiệm trong quá khứ với người yêu của mình theo cô ấy, chỉ có 3 người đàn ông từng ngủ với cô ấy, nhưng cô ấy đã có ít nhất 30 người đàn ông quan hệ tình dục bằng miệng. Hóa ra. ra rằng cô ấy đều ở trong Khi đối phương đang ở thời điểm quan trọng nhất, hãy giúp đối phương sử dụng tình dục bằng miệng để khiến đối phương xuất tinh. Điều kiện tiên quyết là cô ấy không muốn quá lăng nhăng. Tất nhiên, Delong và Tôi cũng đã nói với cô ấy ý tưởng này nhưng cả hai chúng tôi đều coi đó là một trò đùa Cô ấy không coi trọng nó.