Con chim ngoan khi gặp gái xinh Lên đỉnh với gái yêu cực phê thậm chí khối lượng công việc không thể hoàn thành cũng không có thời gian trò chuyện, tôi nhìn đồng hồ đã 7 30, trời ơi, tôi đã có Hôm nay không làm gì cả. Một vài người trong chúng tôi sẽ vào ngay. Căn nhà im lặng trong giây lát, và chuông báo giờ đi ngủ lúc 10 giờ vang lên, và hầu hết chúng tôi vẫn chư oàn thành. Lúc này, các tù nhân người thu hoạch thành phẩm bước vào, đặt thành phẩm của chúng tôi lên xe đẩy, sau đó lần lượt đánh dấu vào biểu mẫu cho chúng tôi, vì chúng tôi còn chưa làm xong tay áo nên chỉ có thể xin tăng ca.