Gái đẹp địt nàng thơm của diễn viên gái ngon thiên thần Anh ấy nghĩ rằng mình có thể chơi tốt và rất tự hào, đó là vốn liếng củ nh ấy. Lần này đội ngũ sẽ hành động, hắn như cá gặp nước, bật đèn khơi lửa, thêm dầu thêm giấm, từ đó thu lợi. Anh ấy cũng biết rằng anh ấy không mạnh bằng Wang Ran trong kinh doanh, và không mạnh bằng Qiu Yiming ở hậu trường. Vì vậy, ông đã thổi bùng ngọn lửa khắp nơi rằng Một số cán bộ chỉ có mắt mà không có mắt, ngày thường không quan tâm đến quần chúng, khi làm quan to, chính dân chúng cũng khổ. Cũng có những người đơn giản người có đầu óc ở khắp mọi nơi.