Giao phối cùng em vợ Hikari Ninomiya gợi cảm. và triều đình đã công nhận sai Wu là Hoàng hậu Zhaoyi. Lúc đó Ngô Triệu tiếm quyền đế quốc, không khống chế được việc ra vào của mình, mỗi khi giao chiến với Gaozong, Gaozong đều gắn bó với hắn và sợ hãi, còn Yao thì được xưng là thánh nhân. hai trong nước. thế giới.

Hình sex vụng trộm chịch bướm em vợ Hikari Ninomiya

Hình sex vụng trộm chịch bướm em vợ Hikari Ninomiya

Ánh mắt hoàng đế dán chặt, không thể sai hàng trăm quan lại kể chuyện, cũng không thể ra lệnh cho hoàng đế Ngô ra quyết định. Hoàng hậu rất tài giỏi, thông thạo cổ đại và hiện đại, thông thạo văn học và lịch sử, và hành động theo ý muốn của nhà vua, ông lập hoàng hậu và cung nữ Xiao Shu, và ban cho họ hai người. mỗi trăm que. Chân của họ bị chặt đứt, bị ném vào hầm rượu, xương cốt bị ngâm và bị chôn sau vườn. Người chiến binh có cha được phong gần với chữ Zuo Xun tước hiệu Chu công và tước hiệu Thái Nguyên vương. Hoàng đế Gaozong qua đời.